Система вищої освіти в Польщі

Типи вузів. Освітньо-кваліфікаційні рівні

 

Система вищої освіти в Польщі представлена державними та недержавнимивищими навчальними закладами. Недержавні навчальні заклади існують з 1989 року. Державні і недержавні ВНЗ мають однакові стандарти організації навчального процесу та викладання. Форма власності навчального закладу не впливає на якість, престижність диплому. Навчальні заклади за своєю спеціалізацією поділяються на технічні, бізнесові, суспільно-економічні, медичні, спортивні та інші. Статус вищих навчальних закладів мають технікуми, коледжі, інститути, академії, університети.

 
Третій і четвертий рівні акредитації мають інститути (вищі школи), консерваторії, академії, університети.
Освітньо – кваліфікаційні рівні

 

 • Бакалавр (навчання триває 3 – 3.5 роки)
 • Інженер (навчання триває 3 або 5 років)
 • Магістр (навчання триває 1.5 – 2 роки)
 • Магістр – інженер (навчання триває 5 років)

Дипломи польських навчальних закладів визнаються та дають можливість працювати за спеціальністю в Європейському Союзі, Україні та в більшості країн світу. Дипломи не потребують спеціального визнання та нострифікації.

Болонська система. Визнання дипломів

Польща приєдналася до Болонського процесу в 1999 році, запроваджуючи двоступеневу систему освіти – бакалавр, магістр. Польща, як і інші європейські країни, займається впровадженням болонських норм і стандартів в освіті, науці і техніці.На сьогодні вища освіта Польщі має багато переваг. Дипломи польських навчальних закладів визнаються у всіх країнах Європи і в більшості країн світу, при цьому не потрібне додаткове їх підтвердження. Сама ж система освіти в Польщі функціонує відповідно до норм загальноєвропейської схеми (ECTS). Також освіта в Польщі відповідає Міжнародним нормам класифікації освіти (ISCED).

 

 

На відміну від українських дипломів, що визнаються лише в Україні та країнах пострадянського простору, дипломи польських вищих навчальних закладів дають більші можливості на працевлаштуванняі в Україні, і за кордоном.

 

Після закінчення вищого навчального закладу студент отримує європейський диплом, який визнається та дає можливість працевлаштування за спеціальність у країнах Європейського Союзу, Україні, Росії та інших країнах. В деяких випадках додаток до диплому видається англійською мовою.

Програми обмінів. Практики

Вищі навчальні заклади Польщі, як і інших європейських країн, беруть участьу програмах обмінів. Це означає, що студенти польського ВНЗ можуть їхати у навчальні заклади інших країн на стажування, практики, навчання.
Вищі навчальні заклади Польщі велику увагу приділяють тому, щоб студенти під час навчання здобували практичні знання та проходили практики.

Для українських студентів в Польщі Європа є відкритою, адже іноземні студенти отримують катру тимчасового проживання, що дає їм можливість безвізового в’їзду до країн Шенгенського простору.
Студенти проходять обов’язкові практики під час навчання та в період літніх канікул. В рамках практик студенти виїжджають до багатьох європейських країн

Форма навчання

 • Бакалавр: навчання триває 3 – 3,5 роки (6 – 7 семестрів по чотири місяці кожен)
 • Магістр: навчання триває 2 – 2,5 роки (4 – 5 семестрів)
 • Форма навчання: стаціонарна, вечірня, заочна, екстерна. Найбільш поширеними є стаціонарна та заочна форми навчання.
 • Студенти, стаціонарної форми навчання, як правило, відвідують заняття 4, 5 днів в тиждень. Один день, здебільшого – п’ятниця, дається студентам для індивідуального навчання.
 • Студенти заочної форми навчання відвідують заняття 2 рази в місяць (п’ятниця, субота, неділя).
 • Вечірня форма навчання: понеділок – п’ятниця з 16.00.

 

На екстерну форму навчання судент може перевестись, якщо для цього є поважні причини (причину переведення потрібно підтвердити відповідними документами).

Організація навчального процесу. Система оцінювання знань

Освіта в Польщі здійснюється відповідно до засад Болонської системи.
Термін навчання – від трьох до п’яти років.

 • Бакалавр – 3 роки
 • Магістр – 2 роки
 • Інжинер – 3 або 5 років
 • В Польщі, так само які і в іних європейських країнах, початок навчального року має 2 терміни:
 • 1 жовтня (прийом документів та зарахування студентів на навчання триває до 30 вересня)
 • 1 березня (прийом документів та зарахування студентів на навчання триває до 26 лютого)

Таким чином абітурієнти мають дві можливості для того, щоб розпочати навчання у вищому навчальному закладі – восени або весною.

Навчальний рік триває 10 місяців та складається з двох семестрів:

 • зимовий (жовтень – лютий)
 • літній (березень – липень)

Навчання здійснюється у формі лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних. Лекції є активною формою занять, оскільки студенти не тільки слухають матеріал, який подає викладач, але й доповнюють його, задають питання, висловлюють свою думку і за таку активність отримують бали. На семінарах, практичних заняттях відбувається оцінювання знань студента. Екзаменаційна сесія проходить два рази в рік. Зарахування сесії означає переведення студента на наступний семест. Якщо студент з поважних причин не зміг здати екзамен (або здав на двійку), то має право перездати іспит під час наступної сесії. Студент має право на дві перездачі іспиту. Якщо студент не матиме зарахованої сесії то постає питання про його відрахування з ВНЗ. Відрахований студент за деяких умов має право поновитись. Оцінювання рівня знань студентів відбувається за п’ятибальною системою.

Польська мова є мовою викладання у вищих навчальних закладах. Також у Польщі можна навчатись англійською мовою. Вартість навчання англійською мовою здебільшого є вищою. Для того щоб навчатись у польському ВНЗ, на момент вступу потрібно знати мову, принаймні, на початковому рівні. Польська мова не є складною для вивчення і є близькою до української (на відміну від чеської мови). Після російської – це найлегша у вивченні та розумінні мова для українців. На рівень А1 мову можна вивчити за 50 лекцій, відвідуючи курси та самостійно читаючи літературу. Пребуваючи у мовному середовищі, студенти-іноземці швидко адаптовуються і вдосконалюють рівень володіння мовою. Більшість українських студентів, що вже навчаються в Польщі, їдучи на навчання, володіли польською мовою на початковому або середньому рівні.
Під час навчання, в деяких навчальних закладах, іноземні студенти можуть відвідувати заняття з польської мови.

Навчання англійською мовою

 

У Польщі можна навчатись англійською мовою (значно меншою є пропозиція навчання французькою, німецькою мовою). При вступі абітурієнт повинен показати документ, що підтверджує знання англійської мови ( міжнародний тест) або написати тест з англійської мови у навчальному закладі. Увесь процес навчання відбувається англійською мовою: лекції, практичні заняття, іспити, написання та захист дипломних робіт. Багато польських студентів обирають форму навчання англійською мовою.

Оплата за навчання

В державних навчальних закладах навчання для громадян Польщі є безкоштовним, а для іноземці – платним. Натомість в недержавних навчальних закладах на платній основі навчаються громадяни Польщі і іноземці.
За деяких умов існує можливість безкоштовного навчання або отримання знижки.
Мінімальна оплата за навчання для іноземців в державному ВНЗ становить 2 000 євро в рік.
Мімінальна оплата за навчання для іноземців в недержавному ВНЗ становить 7 000 грн в рік.

Навчання у Польщі для іноземців є платним, однак оплата за навчання не є вищою, ніж у вищих навчальних закладах України, а подекуди навіть є нижчою. У престижному ВНЗ, наприклад у Варшаві, навчання на таких факультетах як право, економіка, журналістика, управління, міжнародні відносини коштує 8 000 – 12 000 грн в рік. У кожному навчальному закладі при вступі абітурієнт сплачує вступний внесок в розмірі від 450 до 3000 грн ( в більшості ВНЗ це 700- 800 грн). За рахунок вступних коштів навчальні заклади покривають витрати, пов’язанні з видачею студентові студентського квитка, залікової книжки тощо.

 

В системі вищої освіти Європи, зокрема у Польщі, нема такого поняття як “неофіційні оплати” за зарахування заліку чи екзамену під час сесії.

 

ВНЗ в Польщі не підвищують ціну за навчання (на відміну від поширеної практики в Україні). В договорі, який підписується між навчальним закладом та студентом вказується розмір оплат (наприклад на 3 роки, рівень бакалавр) і навчальний заклад протягом цих 3 років не підвищуватиме ціну в оплаті за навчання.
Існує гнучка система оплати за навчання. Студент може сплачувати кошти одноразово за 1 рік навчання (у цьому випадку має знижку в оплаті), або частинами: щомісяця, щокварталу, щосеместру.

Міста-осередки вищої освіти в Польщі

Найбільшими містами-осередками вищої освіти в Польщі є Варшава, Краків, Гданськ, Познань, Вроцлав, Лодзь.

 • Варшава – столиця Польщі понад 400 років. Місто є не тільки адміністративним, культурним, промисловим, науковим центром але також і центром великого бізнесу.
 • Краків був столицею Польщі в період її найбільшого зростання – в середньовіччі. Місто є центром туризму, культури, творчості. Місто є центром бізнесу в регіоні південної Польщі.
 • Гданськ портове місто з тисячолітнею історією. Місто є головним центром туризму в районі Балтійського моря.
 • Познань візитівкою міста є щорічні міжнародні бізнес-симпозіуми, торги, конференції, які відвідують тисячі бізнесменів з усього світу. Місто є одним з найбільших економічних та культурних центрів Північної Польщі.
 • Вроцлав – найбільше місто в південно-західній частині Польщі. Місто мостів, зелені і чудової середньовічної архітектури.

Абітурієнти та їх батьки можуть взяти участь в ознайомчих візитах (індивідуальні, групові) метою яких є ознайомлення з навчально-методичною базою, інфраструктурою вищих навчальних закладів Польщі.

Оставте свою оценку

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *